Ieder laatste dinsdag van de maand gebed!

In navolging op de dag van Verootmoediging op 15 september 2018 heeft het Voorgangers Overleg Rotterdam eenparig besloten vervolg te geven aan deze dag. Iedere laatste dinsdag van de maand zal de gebedsavond voor de stad doorgezet worden.

In de 5 maanden in aanloop naar 15 september kwamen er wekelijks een kleine 100 mensen bij elkaar om te bidden voor een doorbraak van God in de stad. De maandelijkse bidstond die nu georganiseerd wordt zal met diezelfde visie doorgaan. We geloven voor een krachtig werk van God in de stad. Niet het werk van mensen handen, maar het werk van zijn Heilige Geest en Zijn tegenwoordigheid in de stad zal levens gaan veranderen.

We zien er naar uit u welkom te heten op deze gebeds bijeenkomsten.

Locatie: Berlagestraat 96, Rotterdam
Deuren open: 20:00

Blijf op de hoogte!

Wilt u op de hoogte blijven van verdere ontwikkelingen van Roep tot Mij schrijf u dan in op onze mailinglijst.

Terugblik op de pre-gathering

Tijdens de voorbereidingsconferentie van 'Roep tot Mij, Rotterdam' op 1 t/m 3 juni 2018 hebben Nico Rijsdijk (voorganger van de Schutse), Frank Pot (voorganger van de FIRE Kerk), David Dissels (voorganger van het Zout der Aarde) en Arthur de Groot (voorganger van de Levend Woord gemeente) gesproken over de visie voor de verootmoedigingsdag op 15 september 2018. De Bijbel spreekt veel over verootmoediging en plechtige gebedsbijeenkomsten. In dit weekend is de visie, urgentie en DNA van 'Roep tot Mij' op basis van het Woord uiteengezet. Was je er niet bij, of wil je het onderwijs nog eens horen, is het mogelijk deze terug te luisteren op een van de onderstaande links

Vrijdag avond - Nico Rijsdijk
Nineve, Jona & Rotterdam

Zaterdagmiddag - Frank Pot
Hoe komt er Transformatie

Zaterdagavond - David Dissels
Verootmoedigen voor God

Zondagavond - Arthur de Groot
Hoop Geloof & Liefde door de Generaties

Over Roep tot Mij!

Rotterdam, ontwaak, sta op, roep tot Mij!

Visie van Roep tot mij!

De naam voor deze dag komt rechtstreeks uit Jeremia 33:3 waar God zelf zegt: "Roep tot Mij".

Lees meer

Georganiseerd door

"Rotterdam, roep tot Mij" wordt georganiseerd door het Voorgangers Overleg Rotterdam.

Lees meer

Bidden en vasten

Lees hier meer over de noodzaak voor bidden en vasten in een artikel recent gepubliceerd in Charisma.

Lees meer

Pilaren van Roep tot mij!

Rotterdam, ontwaak, sta op, roep tot Mij!

Verootmoediging

Blaast de bazuin op Sion, heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen. Vergadert het volk, heiligt de gemeente (..) Spaar, Here, uw volk en geef uw erfdeel niet prijs aan de smaad (...) Waarom zou men onder de volken zeggen: Waar is hun God?
Joel 2:15-17

Bekering

Wanneer Mijn volk waarover Mijn naam is uitgeroepen, zich verootmoedigt en zij bidden en zoeken Mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.
2 Kronieken 7:14

Verzoening

Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.
Maleachi 4:5, 6

De visie

Rotterdam, ontwaak, sta op, roep tot Mij!

Dag van Verootmoediging

"Rotterdam, ontwaak, sta op, roep tot Mij" is een verootmoedigingsbijeenkomst! Het Voorgangers Overleg Rotterdam roept op, mobiliseert en verzamelt de kerk van de Here Jezus in Rotterdam voor een dag van verootmoediging, bekering en verzoening door vasten en gebed tot eer van God. De Bijbel spreekt duidelijk over de noodzaak voor deze dag en we zien in de wereld dat transformaties in steden, gebieden en landen altijd voorafgegaan worden door een groep christenen die zich verootmoedigen onder de hand van God.

Enkele kern teksten voor deze verootmoedigingsbijeenkomst zijn:

 • 2 Kronieken 7:13-16;
 • Joël 2:15-17;
 • Psalm 50:5;
 • Zacharia 3:9b;
 • Jesaja 66:8;
 • Maleachi 4:5-6.

Kenmerken

Een dag van verootmoediging wordt gekenmerkt door:

 • Een duur van meestal 12 uur.
 • Een puur diep verlangen dat Gods tegenwoordigheid komt en gemeenschappen verandert.
 • Programmaonderdelen over onderwerpen als bekering van nationale, plaatselijke en kerkgerelateerde zonden, verzoening van sociale klassen en het verklaren van eenheid onder deelnemende kerken/organisaties.
 • Actieve betrokkenheid van zowel jonge als oude generaties.
 • Gericht op het aanroepen van God tot vergeving en zegen van het land of gemeenschap.

Het doel

Rotterdam, ontwaak, sta op, roep tot Mij!

Wat is het doel?

De verootmoedigingsbijeenkomsten hebben als doel:

 • Het verhogen en vereren van de naam van de Here Jezus in Rotterdam.
 • Een verootmoediging en vereniging van de kerk in Rotterdam voor God, zodat Gods Geest van genade kan komen om opwekking te brengen in de kerk en een transformatie in de samenleving.
 • Het samenbrengen van de 3 generaties in de kerk om zich met elkaar te verzoenen en in eenheid met elkaar te wandelen en te werken.
 • Het slechten van bolwerken zoals beschreven staat in 2 Kronieken 34:1-4.
 • Een blijvende oproep aan de mensen in Rotterdam om terug te keren tot God.
 • Het terugbrengen van de standaard van gerechtigheid en heiligheid in Rotterdam, zodat een geestelijke, morele en culturele verandering (reveil) kan plaatsvinden in de samenleving tot eer van God.

Wat is het niet?

 • De verootmoedigingsbijeenkomst is geen concert, conferentie, evangelisatiebijeenkomst of opwekkingsbijeenkomst. Er zal geen verkoop zijn van boeken, cd's, dvd’s, etc.
 • Ook zullen er geen mensen of bedieningen centraal staan. Het gaat die dag enkel en alleen om de naam van de Here Jezus!

Wat is de voorwaarde om deze visie te laten slagen?

Een diepe overtuiging en noodzaak in de harten van de geestelijke leiders van Rotterdam voor een dag van verootmoediging, bekering en verzoening.

Georganiseerd door

Rotterdam, ontwaak, sta op, roep tot Mij!

Voorgangers Overleg Rotterdam

De dag van verootmoediging in Rotterdam wordt georganiseerd door het Voorgangers Overleg Rotterdam waarin een groot aantal Evangelische en Pinkstergemeente vergaderd zijn. In dit samenwerkingsverband is het verlangen Gods Hart voor de stad uit te wandelen en als kerken een stem te zijn in de stad.

Voorgangers Overleg Rotterdam